Pääteos


Kuka minä olen, kun en enää ole minä? Potilaan ja lääkärin yhteinen teos aivoista ja muistista.

Kun aivotoiminnat hiipuvat, muuttaako minuun silloin joku toinen? Miten käsitykseni itsestäni ja maailmasta muuttuvat, kun sairaus etenee, ruumis ja mieli hidastuvat? Pääteos on ensimmäinen potilaan ja hänen lääkärinsä yhdessä kirjoittama kirja. Satu Salosen ja dosentti Markus Färkkilän persoonallinen ja hauska teos kertoo aivoista, niiden toiminnasta ja häiriöistä sekä nykytiedon rajoista ja mahdollisuuksista ja antaa käytännön neuvoja muistihäiriöisille, jottei kaikkea tarvitse kokea kantapään kautta.

Elämä on medikalisoituneelle lääketieteelle haastava sairaus: kuolleisuus on kaikesta hoidosta huolimatta edelleen 100 prosenttia. Ihmiset suunnittelevat elämää nuoruudesta alkaen mutta kolmasosaa elämän kaaresta ei haluta olevan olemassakaan, määrittelee Markus Färkkilä kertoessaan uutuuskirjan Pääteos lähtökohdasta, joka on muistin heikentyminen. Neurologisten sairauksien syyt paikallistuvat enimmäkseen aivoihin. Etenkin muistia heikentävä sairaus heijastuu laajalle: ensiksi työkykyyn, sitten perheeseen, toimintakykyyn, ystävyyssuhteisiin ja myös kustannuksina yhteiskunnalle.

Färkkilä muistelee erään potilaansa toteamusta kaupunginsairaalan vuodeosaston pohjalta: Silloin kun oli valta ja mahdollisuudet vaikuttaa, en ymmärtänyt. Nyt kun ymmärrän, mitä olisi pitänyt tehdä, en pysty enää vaikuttamaan.” Satu Salonen ja Markus Färkkilä päättivät vaikuttaa. Pääteos on tekijöidensä yhteistyön, kokemusten, tietojen ja tavoitteiden tulos: kirja joka selvittää aivosairauteen sairastuneen potilaan ja häntä hoitavan lääkärin näkökulmasta, mitä aivoista vasta vähitellen on saatu selville ja mitä kaikkea potilaan, häntä hoitavien ammattilaisten ja potilaan läheisten on mahdollista tehdä ja mitä tulisi tehdä, jotta elämän viimeiseen kolmasosaan voisi varautua.

Vaikka kirjan Pääteos kokemuksellinen taso esimerkkeineen on kirjaimellisesti Satu Salosen omasta päästä, pään ja aivojen rakenne ja tutkimus, muistin toiminnot sekä monet käytännön ohjeet esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksesta ja viimeisestä tahdosta ovat asiantuntijoiden tarkistamia ja kommentoimia neurologian, psykiatrian, neurobiologian ja neuropsykologian, fysiikan, teologian, filosofian, oikeustieteen, fysioterapian ja jopa poliisin ja konfliktintorjunnan avulla. Kokonaisvaltaista ja uuttakin tietoa on niin presidentti Urho Kaleva Kekkosen kuin Ronald Reaganinkin sairaudesta. Vankka tieto ja syvällisiä ajatuksia herättävät mielipiteet tarjoillaan lukijalle kriittisesti, hauskasti ja jopa ironiaa viljellen.

Lääketieteen ja kirurgian tohtori, neurologian dosentti Markus Färkkilä oli Satu Salosen lääkäri vuodesta 1998 kirjoitustyön alkamiseen alkuvuodesta 2007. Satu Salonen toimi runsaat kaksikymmentä vuotta liikkeenjohdon tehtävissä, viimeksi kansainvälistyneen konsernin hallituksen taloudesta ja hallinnosta vastavana jäsenenä. Työssä käyttämiään tiedonhaun, tiedonhallinnan ja tiedon järjestämisen taitojaan ja laajaa asiantuntijoiden verkostoa Satu Salonen käytti myös ensimmäisessä Tieto Finlandia -ehdokkuuteen yltäneessä kirjassaan Sairaan hyvä potilas.

Osta kirja: AdLibris Bookplus Booky Duodecim


"Uutuuskirja tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman muistisairaan ihmisen kokemuksiin, tunteisiin ja arkielämään. Kirjan arvoa nostaa se, että siinä kuuluu sekä muistipotilaan että lääkärin ääni. Kirja sisältää oivallisia vertauskuvia, syvällistä pohdiskelua, tunteiden tarkkaa analysointia ja terävää huumoriakin. Kirjaa voi suositella kaikille, jotka kohtaavat muistisairaita ihmisiä."
- Suomen Lääkärilehti 27-31/2008

"Sairaan hyvänä potilaana tunnetun Satu Salosen uusi kirja Pääteos on jokaisen vähän varttuneemman kansalaisen must-kirja ja sen lisäksi vielä mitä antoisin lukuelämys. Satu Salonen on armoitettu kirjoittaja, jonka sanansäilä viuhuu herkullisena ja viiltävän loogisena ja joka ei epäröi ryydittää kertomaansa omilla ja toisilta kuulemillaan arjen tapahtumilla. Ne tekevät kirjan vielä kaksin verroin puhuttelevammaksi."
- Fysi 2/2008

"Tulevaisuuden turva ja oman tahdon toteutuminen ja kannattaa varmistaa, kun päässä on vielä joku kotona. Myös aivotutkimuksen historia ja nykytieto aivotoiminnasta ovat mielenkiintoista luettevaa."
- Kauneus ja Terveys 7/2008

"Vetävä, omia kokemuksia hyödyntävä ja huumoria kyytipoikana käyttävä Pääteos on jaettu kolmeen lukuun. Dementian asteista kiinnostuu, kun saa perustietoa aivoista. Pääteos tekee suuren palveluksen popularisoimalla tieteen salakieltä. Pääteos on oikeastaan eräänlainen surukirja. Se kertoo aivojen alueista kuin tutkimusmatkailija. Tietoisuus itsestä lisääntyy, ja arkea voi ennakoida, kun tietää, missä kohtaa tule mahdollisesti tarvitsemaan apua tulevaisuudessa. Pääteos on kerrassaan viihdyttävä tietopaketti vaikeasta aiheesta, aivoista."
- Avain 3/2008

"Aivot ovat ihmeelliset, ja sellaisina ne pysyvät sairastuessakin. Satu Salonen ei enää osaa laskea kuin sormilla, ei tiedä mikä päivä tänään on eikä tunnista ihmisten kasvoja, mutta hän pystyy kirjoittamaan vetävän ja täynnä tietoa olevan kirjan omasta päästään. Silti kirja on parhaimmillaan, kun hän kertoo oman muistinsa heikkenemisestä: kyseessä ei ole pelkkä muistihäiriö vaan etenevä aivosairaus. Jännittävän järkyttävä päätutkimusmatka, joka jatkuu."
- Hyvä Terveys, kesäkuu 2008

Ei kommentteja: