Sairaan hyvä potilas


Kuinka hyvä potilas-lääkärisuhde luodaan? Miten yhteiskunta tukee sairastunutta? Kuinka potilas itse vaikuttaa hoitoonsa? Mitä vakuutuksilla voidaan hoitaa? Kuinka laaditaan hyvä hoitotahto? Jos olet joskus sairastanut tai sairastat, osaat arvostaa kirjan Sairaan hyvä potilas käytännöllisiä ja toimivia ohjeita. Tietoa annetaan myös vertaistuesta, Internetin mahdollisuuksista ja kriittisesti vaihtoehtohoidoista.

Satu Salonen käyttää mm. liikkeenjohdon kokemuk- sista ammentamaansa prosessikonsultaation mallia tutkiessaan potilas-lääkärisuhdetta. Hän ottaa huomi- oon myös potilaan keinot ja taidot suhteen asiakkaana: sairastelu on taitolaji, jota kannattaa opetella hyvissä ajoin, kun jaksaa, ymmärtää ja muistaa.

Osta kirja: AdLibris Bookplus Booky Duodecim

"Satu Salosen ohjeet sairastamisesta ovat arvokkaita hänen todetessaan, että sairastelu on taitolaji. Hän pystyy myös vertaamaan omaa menestyksekästä uraansa liikkeenjohdossa niihin periaatteisiin, joita voi nähdä potilas-lääkärisuhteessa. Vaikeistakin kokemuk- sista hän pystyy kertomaan elävästi ja myös hauskasti. Varmasti kirja antaa niin muille potilaille kuin alan ammattilaisillekin runsaasti ajattelemisen aihetta."
prof. Antti Huunan-Seppälä, Kansaneläkelaitos

"Salosen kirja kuuluu jokaisen hyvää elämää ja rauhallista kuolemaa toivovan hyllyyn. Tiivis tietopaketti on tehty myös tunteella, mutta kuitenkin täysin vailla pateettisuutta."
- Tieto-Finlandia valintalautakunnan perusteluja

"Sarkasmilla höystettyä faktaa kenelle tahansa"
- Helsingin Sanomat

Ei kommentteja: